Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Τμήματα Γαλλικών

                                 

ATELIER DE FRANÇAIS

Στη Σχολή μας λειτουργούν απογευματινά ολιγομελή τμήματα γαλλικών που έχουν ως στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές  τις ικανότητες έκφρασης και κατανόησης του προφορικού  και γραπτού  λόγου και να εμβαθύνουν στη γαλλική κουλτούρα. Με την κατάκτηση της γνώσης, οδηγούνται σταδιακά στις εξετάσεις για την απόκτηση επιμέρους πτυχίων  DELF,σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Aναφοράς για τις Γλώσσες.

ΤΜΗΜΑΤΑ 4-6 ΕΤΩΝ

Μέσα από γαλλικά  παιχνίδια, τραγούδια, ανάθεση ρόλων και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα, οι μαθητές μας αποκτούν ευχέρεια στον προφορικό λόγο.

ΤΜΗΜΑΤΑ  DELF

  1. Α1 PRIM →  Τμήμα για παιδιά Δημοτικού.
  2. Α1      →  Τμήμα εισαγωγής στη Γαλλική γλώσσα και πολιτισμό.
  3. Α2      →  Τμήμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού.
  4. Β1,Β2  →  Τμήμα εμβάθυνσης στη γαλλική γλώσσα και πολιτισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθητές  4-6 ετών

Τρίτη            17.00 – 18.00

Α1 PRIM

Δευτέρα          17.00 – 18.00

Πέμπτη           17.00 – 18.00

Α1

   Τρίτη           18.00 – 19.00

  Πέμπτη          18.00 – 19.00

Α2

Δευτέρα           18.00 –19.30

Πέμπτη            19.00 –20.30

Β1

Τετάρτη            17.00 –18.30

Παρασκευή         17.00 –18.30

Β2

Τετάρτη            18.30 – 20.00

Παρασκευή         18.30 – 20.00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στη Σχολή μας λειτουργούν τμήματα ενηλίκων. Απευθύνονται σε ενήλικες που θέλουν ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη γαλλική γλώσσα, γραπτές και προφορικές, σε επίπεδο καλής ή πολύ καλής γνώσης της γλώσσας.

Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και  την ανάπτυξη της έκφρασης και κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και στην εμβάθυνση της γνώσης της γαλλικής κουλτούρας.

Τα μαθήματα είναι 2ωρα και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τρίτη ή Πέμπτη 19.00 – 21.00

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας 60 λεπτών.

  1. Η οργάνωση και η λειτουργία των τμημάτων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών είναι τα έξι(6) άτομα.
  2. Ελάχιστη προκαταβολή συμμετοχής και δήλωση θέσης, η επιβάρυνση ενός μηνός.
  3. Δηλώσεις συμμετοχής στo τηλέφωνο 2310  472-474 από 08.00 – 20.00.

 

                                                        ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

4-6 ΕΤΩΝ

20€ τον μήνα

Α1 PRIM

30€ τον μήνα

Α1

30€ τον μήνα

Α2

50€ τον μήνα

Β1

50€ τον μήνα

Β2

50€ τον μήνα

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

30€ τον μήνα