Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Θερινά Προγράμματα

 

Καλοκαίρι 2019

 

Summer Camp 2019

Για τους μαθητές της Αδαμαντίου Σχολής:

Adamantios Campers Β΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Adamantios Campers Νηπιαγωγείο - Α΄ Δημοτικού

 

Για τα παιδιά που δεν φοιτούν στην Αδαμάντιο Σχολή, αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Θερινά Προγράμματα της Αδαμαντίου:

 

Adamantios Campers Β΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Adamantios Campers Νηπιαγωγείο - Α΄ Δημοτικού

 

Θερινή Δημιουργική Απασχόληση 

Για τους μαθητές της Αδαμαντίου Σχολής:

Θερινή Δημιουργική απασχόληση_Παιδικός Σταθμός

Θερινή Δημιουργική απασχόληση_Νηπιαγωγείο

Θερινή Δημιουργική απασχόληση_Δημοτικό

 

Δηλώσεις Συμμετοχής: Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό

 

Για τα παιδιά που δεν φοιτούν στην Αδαμάντιο Σχολή, αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Θερινά Προγράμματα της Αδαμαντίου:

Θερινή Δημιουργική απασχόληση

Δήλωση Συμμετοχής