ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Σχολή Γονέων

  Έχοντας ως γνώμονα την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών της, η Αδαμάντιος Σχολή προάγει έμπρακτα τον θεσμό της Σχολής Γονέων, πραγματοποιώντας μηνιαίες συναντήσεις.

 

  Κάθε Σχολή Γονέων έχει στόχο να λειτουργήσει υποστηρικτικά απέναντι στους πρώτους και αναντικατάστατους παιδαγωγούς των παιδιών, που δεν είναι άλλοι από τους γονείς/κηδεμόνες, καλλιεργώντας ένα πλαίσιο σταθερότητας εντός της οικογένειας και προστατεύοντας την ψυχική υγεία, τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θεματικούς άξονες των συναντήσεων, πατήστε εδώ.

 

 

  Οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων της Αδαμαντίου Σχολής συντονίζονται από την κα Χατζηπανταζή, τη μια εκ των δύο παιδοψυχολόγων της Σχολής.

 

  Οι παιδοψυχολόγοι της Σχολής μας, κα Χατζηπανταζή Μαρία & κα Κουραμπά Έφη, είναι δύο βαθιά καταρτισμένες επιστήμονες, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ομάδων υποστήριξης.

 

  Σε καθημερινή βάση, τόσο η κα Χατζηπανταζή, όσο και η κα Κουραμπά, συνεργάζονται στενά με τους/τις Εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά και με τα ίδια τα παιδιά, για τη θεμελίωση της βέλτιστης δυνατής ανάπτυξης και καθοδήγησης.