ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Σεπτέμβριος 2015

Τα προνήπια επισκέφθηκαν το κτήμα Γεροβασιλείου

Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2015 - 2016