ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Οκτώβριος 2017

Γ΄ - Δραστηριότητα Αγγλικού Τμήματος

28η Οκτωβρίου

ΣΤ΄ - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

ΜΝ, ΠΝ, Ν - Χ.Α.Ν.Θ.: "Το πάρτι στο δάσος και ο λύκος"

Δ΄ - Πολεμικό Μουσείο

Α΄ - Λυρικός Μικρός Πλανήτης: "Μικροί επιστήμονες εν δράσει"

Β΄ - Καστανόδασος

Ε΄ - Λυρικός Μικρός Πλανήτης: "Η Ελλάδα αλλιώς..."

Classe B’ : Les Olympiades des enfants: Jouer au béret.

Α΄ Κύκλος Savoir Vivre

Schultüte! Μια γλυκιά πορεία προς το σχολείο! (Δραστηριότητα γερμανικού τμήματος)

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού