ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Μάιος 2016

Classe A’ -"La chasse aux prénoms"

Η Ε΄ Δημοτικού στην Πέλλα

Savoir vivre

Τα νήπια στο Πλανητάριο

Η Α΄ τάξη στο Συνεταιρισμό Γυναικών "Οι Γωννιάτισσες"

Η Β΄ τάξη στο Συνεταιρισμό Γυναικών "Οι Γωννιάτισσες"

Επίσκεψη των μικρών προνηπίων στο Παιδικό μουσείο