ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Μάρτιος 2017

Νήπια - Ολυμπιακό μουσείο: "Ολυμπιακοί Αγώνες"

25η Μαρτίου - Παρέλαση και γιορτή στο θέατρο της Σχολής από τη Γ΄ τάξη

Ε΄ - On fête la Francophonie: Film  français: “Belle et Sébastien” (Ster cinemas)

Στ΄ - Θέατρο "Εγνατία": "Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας"

Προνήπια - Δραστηριότητα αγγλικού τμήματος: "Little Scientists"

Α΄ - Δραστηριότητα γερμανικού τμήματος: « Der Frühling ist da!»

Ε΄ - "Καλαμαρί": Μαθηματικό Παίγνιο

Α' - Β΄ - Βασιλικό Θέατρο: "¨Οικογένεια Νώε"

    

Προνήπια - Λαογραφικό μουσείο

Δ΄ - Ολυμπιακό Μουσείο

Δ΄- Γαλλικό Ινστιτούτο

Ε΄- Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού