ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Μάρτιος 2016

Η Α΄ τάξη στο Παιδικό μουσείο

Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου

Παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Συναυλία Μικρών Μουσικών

Γ΄ - Φυτεύοντας στην αυλή του σχολείου

Ε΄ - Γαλλικό Ινστιτούτο  - On célèbre la Francophonie

Η παιδίατρος κ. Δοσιάδη στο Νηπιαγωγείο της Αδαμαντίου Σχολής

Τα νήπια στο Ολυμπιακό μουσείο

Τα μικρά προνήπια στο Ω2 Μουσικό Εργαστήρι

Δ΄ - Λαογραφικό μουσείο

Ε΄ - Μαθηματικό παιχνίδι στο Καλαμαρί

 

Δ΄ - Μαθηματικό παιχνίδι στο Καλαμαρί