ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Ιανουάριος 2016

Δραστηριότητα Αγγλικού Τμήματος: "Use - Reuse - Recycle"

Δραστηριότητα Γαλλικού Τμήματος: Le Petit Chaperon Rouge

Γ΄ τάξη: Ολυμπιακό μουσείο

Β΄ τάξη - Νόησις: "Το show της επιστήμης - Η επιστήμη στην κουζίνα"

Εξετάσεις Tae - Kwon - Do

Ε΄ - Θέατρο Αυλαία

ΣΤ΄- Νόησις

Α΄ -  Δ΄ :  Μέγαρο Μουσικής

ΜΝ - Λαογραφικό μουσείο

ΠΝ - Ολυμπιακό μουσείο

Β΄ τάξη - Δραστηριότητα γερμανικού τμήματος

Β΄ Κύκλος Savoir vivre