ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Ιανουάριος 2015

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης – “Cine Concert

.

‘Making my Own Book’

Τα νήπια στο Αρχαιολογικό μουσείο

Le goûter, c’est super !!!!

Επίσκεψη της Α’ Δημοτικού στο Παιδικό μουσείο

Έναρξη Β΄ κύκλου Savoir - vivre