Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Ιούνιος 2017

Αποφοίτηση 2016 - 2017

Καλοκαιρινή Γιορτή Νηπίων

Καλοκαιρινή Γιορτή Προνηπίων

Καλοκαιρινή Γιορτή Μικρών Προνηπίων

Αγωνίσματα ΣΤ΄ Δημοτικού

Αγωνίσματα Ε΄ Δημοτικού

Αγωνίσματα Δ΄ Δημοτικού

Αγωνίσματα Γ΄ Δημοτικού

Καλοκαιρινή Παράσταση Χορωδίας

Παράσταση Ομίλου Μουσικού Λεωφορείου