Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Αυτοάμυνα (TaekWon-Do)

 

 Στα αχνάρια του Ηρακλή και της Άρτεμης! 

Η Αδαμάντιος Σχολή, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, οργανώνει τμήματα «Taekwon-do» για όσα νηπιάκια το επιθυμούν.

Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις φυσικής κατάστασης, ευκινησίας, ισορροπίας και τις πρώτες τεχνικές του αθλήματος.

Το Taekwon-do καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, που προάγουν:

  • Το αίσθημα αυτοπεποίθησης
  • Την πειθαρχία
  • Τον σεβασμό στον άλλο
  • Την ικανότητα της αμύνας

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και τα μαθήματα παραδίδονται από ειδικευμένο εκπαιδευτή σε αίθουσα γυμναστηρίου με τον κατάλληλο εξοπλισμό.