Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Εικαστική δημιουργία

 

Η ζωγραφική είναι βασικός τρόπος έκφρασης στην νηπιακή ηλικία. Στόχος του μαθήματος των εικαστικών είναι να ενισχυθεί, καθοδηγηθεί και, ταυτόχρονα, να εμπλουτιστεί αυτή η έκφραση με εικαστικά στοιχεία.

Μέσω του παιχνιδιού, παρουσιάζουμε θέματα  κατάλληλα για τη γνωστική ικανότητα του παιδιού, αναφερόμαστε σε σημαντικούς καλλιτέχνες και δουλεύουμε κατασκευάζοντας, εμπνευσμένοι από τα έργα τους.

Σκοπός μας είναι να μάθουμε στα παιδιά να χειρίζονται τα διάφορα υλικά, να βελτιώνουν και να αναπτύσσουν τις σχεδιαστικές ικανότητές τους. Βασικό μας μέλημα είναι η οικειοποίηση του χώρου ως εκφραστικού μέσου του κάθε παιδιού και η ανάγκη να λειτουργούμε δημιουργικά μέσα σ’ αυτόν.