Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Μουσικοπαιδαγωγικά

 

Μουσική Προπαιδεία 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη γνωριμία των παιδιών με τις βασικές έννοιες της μουσικής.  Μέσα από παιχνίδια, τα παιδιά καλλιεργούν τη φυσική αίσθηση του ρυθμού, την ενεργή ακρόαση, τις φωνητικές τους δεξιότητες, ενώ, ταυτόχρονα, αποκτούν βιωματικές εμπειρίες, προσπαθούν και  κατανοούν έννοιες, όπως τη χροιά, το ύψος, την ένταση και την ταχύτητα της φωνής. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Το μάθημα είναι ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και παραδίδεται από έμπειρη μουσικοπαιδαγωγό.

 

Θεατρικό Παιχνίδι 

Αρχίζοντας από τη μίμηση σ΄αυτή την τρυφερή  ηλικία, τα παιδιά ξεκινούν ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο του λόγου και της κίνησης.  Τα παιδιά, μέσα από τη δραματοποίηση αλλά και τη δημιουργία παραμυθιών, έρχονται σε επαφή με έννοιες, όπως τον διάλογο, τα επιχειρήματα και τη σύνδεση μιας αιτίας με το πιθανό αποτέλεσμα. Το μάθημα είναι ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και παραδίδεται από έμπειρη μουσικοπαιδαγωγό.