ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο  

*Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με Παιδοκεντρική Προσέγγιση: Βραβείο Silver "Interiors Awards" 2020

Παιδικός Σταθμός!

Γέφυρα σύνδεσης Οικογένειας-Σχολείου!

Το σχολείο αξιολογικά και κατά προτεραιότητα δίνει έμφαση:

 • στην ασφάλεια παιδιών
 • στη σχολαστική υγιεινή
 • στην αισθητική του χώρου
 • στη δημιουργία χαράς και ευφορίας στο παιδί
 • στην αξιοποίηση παραθύρων ευκαιρίας στη συναισθηματική και νοητική του  ανάπτυξη

αδαμαντιοςσχολη

Άν ένα παιδί

 • ζει μέσα στην κατανόηση,

μαθαίνει να είναι υπομονετικό!

 • ζει μέσα στην ενθάρρυνση,

μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη!

 • ζει μέσα στον έπαινο,

μαθαίνει να εκτιμά!

 • ζει μέσα στη δικαιοσύνη,

μαθαίνει να είναι δίκαιο!

 • ζει μέσα στην ασφάλεια,

μαθαίνει να πιστεύει!

 • ζει μέσα στην επιδοκιμασία,

μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση!

 ΑδαμάντιοςΣχολή

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία,

μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο!

Νηπιαγωγείο

Με παιχνίδι, χαρά... και γνώση!!

Σωστή εκκίνηση για σίγουρο μέλλον!

   Το νηπιαγωγείο μας είναι συνέχεια και επέκταση δράσεων του προνηπιαγωγείου.

   Προνηπιαγωγείο και νηπιαγωγείο αποτελούν μια ενότητα.

   Τα παιδάκια στην ηλικία αυτή χαρακτηρίζονται από τη φαντασία, την απορία και τη δεκτικότητα.Η νηπιαγωγός έρχεται δίπλα στο παιδί και μέσα στον δικό του χρόνο και τόπο, που είναι πάντα το παρόν, το βοηθά ν'αναπτύξει τις νοητικές και ψυχικές του λειτουργίες και τις σωματικές του δεξιότητες.

 •    Πιστεύουμε στο παιδοκεντρικό και συνεργατικό νηπιαγωγείο.
 •    Δίνουμε έμφαση στην εξατομικευμένη εργασία, αναπτύσσοντας τις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά.
 •    Εκμεταλλευόμενοι τα χαρίσματα της ηλικίας αυτής, το εύπλαστον πνεύματος και σώματος, τα αξιοποιούμε με το παιχνίδι και τις ποικίλες δραστηριότητες σε μια βιωματική μάθηση.
 •    Η ομαδική ζωή του νηπιαγωγείου προωθεί την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και  τα οδηγεί στην ανακάλυψη των κανόνων του παιχνιδιού. Είναι ο προθάλαμος της γνώσης. 

ΑδαμάντιοςΣχολή

ΑδαμάντιοςΣχολή

   Οδηγούμε τα νήπια στην:

·        καλλιέργεια της φαντασίας

·        απόκτηση εμπειριών

·        παρατήρηση

·        διατύπωση ερωτήσεων

·        συνεργασία

·        συλλογική προσπάθεια

·        ανάπτυξη του προφορικού λόγου

·        προσέγγιση λογικομαθηματικών εννοιών

·        χαρά του παιχνιδιού

·        χαρά της μουσικής

·        χαρά της χειροτεχνικής δημιουργίας

      Συμπληρώνουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου με την εξοικείωση των παιδιών στον Η/Υ και πληθαίνουμε τα ερεθίσματα τη ξένης γλώσσας (λέξεις - φράσεις - προφορά). 

 "Στα παιδιά μη δίνεις τις σκέψεις σου

μήτε ακόμα τα όνειρά σου.

Μπορείς να τους δίνεις μόνο την αγάπη σου!"

 

 

    

  

 

 

            

Ιατρική φροντίδα - Προληπτικοί Ιατρικοί Έλεγχοι

Το σχολείο συνεργάζεται με διακεκριμένους ιατρούς:

α. Παιδοδοντίατρο

β. Παιδίατρο

γ. Ψυχολόγο

 

οι οποίοι εξετάζουν τους μικρούς μαθητές. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους γονείς με εχεμύθεια και διακριτικότητα.

Επιπρόσθετα, τα νηπιάκια εξετάζονται και από Λογοθεραπευτή.

 

Δημιουργική απασχόληση  -  φύλαξη

Πέραν του ωρολογίου προγράμματος η Αδαμάντιος Σχολή έχει δημιουργήσει τμήματα φύλαξης για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων.

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Νηπιαγωγείο και ο Παιδικός Σταθμός της Αδαμαντίου Σχολής παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.