Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Εργαστήρι του Κύρου Γρανάζη

 

Το «Εργαστήρι του Κύρου Γρανάζη» αποτελεί έναν καινοτόμο εκπαιδευτικό όμιλο προσαρμοσμένο στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας. Ο όμιλος αυτός στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση S.T.E.A.M. συνδυάζοντας γνώσεις από 5 επιστημονικά πεδία (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Αξιοποιώντας απλά υλικά, οι μαθητές καθοδηγούνται από την εκπαιδευτικό και με γνώμονα την επιστημονική μέθοδο μπορούν να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν νέα πεδία γνώσης. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη λειτουργία των μηχανισμών του πραγματικού κόσμου κατανοώντας με τον τρόπο αυτό φυσικές έννοιες αλλά και καλλιεργώντας ταυτόχρονα μαθηματικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσω της διαδικασίας αυτής, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές.