ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Die Kultur kennen

Γνωρίζοντας τη γλώσσα μετέχουμε στην κουλτούρα του λαού.

In dieserm  Schuljahr 2013-2014, wird die deutsche Sprache auf freiwilliger Basis an unseren Viertklässlern unterrichtet. Im Foto sieht man wie unterhaltsam und interessant, die Teilnahme am Deutschkurs ist.

Φέτος, σχολική χρονιά 2013 – 2014, τα Γερμανικά διδάσκονται στη σχολή σε εθελοντική βάση στους μαθητές της Δ΄τάξης. Στη φωτογραφία φαίνεται η χαρά, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για το φροντιστηριακό μάθημα των Γερμανικών.

Μαθαίνοντας βιωματικά τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια, οι μαθητές μας, έχουν τη δυνατότητα να αγαπήσουν τη γλώσσα και να αναπτύξουν δεξιότητες που τους βοηθούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Έτσι θέτουμε βάσεις για τις μετέπειτα χρονιές για την εξασφάλιση του καλού επιπέδου γλωσσομάθειας.