Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Δραστηριότητες Γερμανικών

Γνωρίζοντας τη γλώσσα μετέχουμε στην κουλτούρα του λαού.

In dieserm  Schuljahr 2013-2014, wird die deutsche Sprache auf freiwilliger Basis an unseren Viertklässlern unterrichtet. Im Foto sieht man wie unterhaltsam und interessant, die Teilnahme am Deutschkurs ist.

Φέτος, σχολική χρονιά 2013 – 2014, τα Γερμανικά διδάσκονται στη σχολή σε εθελοντική βάση στους μαθητές της Δ΄τάξης. Στη φωτογραφία φαίνεται η χαρά, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για το φροντιστηριακό μάθημα των Γερμανικών.

Φωτογραφίες 2013-2014

Μαθαίνοντας βιωματικά τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια, οι μαθητές μας, έχουν τη δυνατότητα να αγαπήσουν τη γλώσσα και να αναπτύξουν δεξιότητες που τους βοηθούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Έτσι θέτουμε βάσεις για τις μετέπειτα χρονιές για την εξασφάλιση του καλού επιπέδου γλωσσομάθειας.