Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Όμιλος Γερμανικών

Ο Όμιλος Γερμανικών απευθύνεται στα παιδιά κάθε τάξης και διδάσκεται:

  • Μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος, ύστερα από ένα διάλειμμα για παιχνίδι και κολατσιό

  • Σε μικρές τάξεις των 7 - 15 ατόμων, 2 ώρες την εβδομάδα

  • Με βάση ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μαθημάτων που αναπτύσσει όλες τις ικανότητες 

  • Με αποκλειστική χρήση της γερμανικής γλώσσας

  • Μέσω διαδραστικής μάθησης που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα των παιδιών

  • Σε συντονισμό και διασύνδεση με τα γερμανικά του ωρολογίου προγράμματος

Όμιλοι:

Νηπιαγωγείο

Α΄ - Β΄ Δημοτικού: Komm und sing mit!

Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού: Wir spielen und lernen.

Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού: Deutsche Sprache und Kultur.