ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Διαλέγω Γερμανικά

Σημαντικό εφόδιο στη σύγχρονη εποχή !

Στη Σχολή μας τα γερμανικά διδάσκονται συστηματικά από τις πρώτες τάξεις του Νηπιαγωγείου, ώστε τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να εξοικειωθούν με τα ακούσματα της γερμανικής γλώσσας. Συγκεκριμένα:

Τα παιδιά μέσα σε ολιγομελή τμήματα, με ευχάριστο, διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο, με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, γνωρίζουν και να αγαπούν τα γερμανικά.

Τα γερμανικά στο Νηπιαγωγείο

Τα μαθήματα των γερμανικών στο Νηπιαγωγείο στηρίζονται στη βιωματική, μέσω δράσης, ενασχόληση με τη γλώσσα.

Με βάση πλούσιο, πολύχρωμο υλικό και εκμεταλλευόμενοι τις γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες του παιδιού, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει:

  •  Τραγούδια
  • Παιχνίδια
  • Κάρτες λεξιλογίου
  • Παντομίμα
  • Χειροτεχνίες

Τα γερμανικά στο Δημοτικό

Από την Α΄ Δημοτικού μέχρι τη ΣΤ΄ τάξη, τα γερμανικά διδάσκονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Μέσα από διαδραστική διδασκαλία τα παιδιά απολαμβάνουν τη μάθηση, επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και χαρά στα γερμανικά. Αξιοποιούν τις γνωστικές τους ικανότητες και νιώθουν τα γερμανικά ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης.

Οι μαθητές  της ΣΤ΄ τάξης έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν το επίπεδο σπουδών τους και την κατοχή της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α1 ή Α2.

Γερμανική κουλτούρα

Επιδιώκουμε να μυηθούν οι μαθητές στον γερμανικό πολιτισμό, στα ήθη και έθιμα και στον τρόπο της καθημερινής ζωής μέσα από δραστηριότητες, προβολές, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.

Όλα έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί για να συμβάλλουν στην αγάπη της γερμανικής γλώσσας και κουλτούρας.