Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Όμιλος Γαλλικών

Κάθε εβδομάδα και επί δύο ώρες, τα παιδιά κάθε τάξης, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του γαλλικού τμήματος θα έρχονται σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα.

Τα ακούσματα της γλώσσας, η λεπτότητα των ήχων μέσα από παιχνίδια, τραγούδια και δραστηριότητες θα δώσουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα γαλλικά.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για την ηλικία των παιδιών και πραγματοποιείται αποκλειστικά στη γαλλική γλώσσα.

Βασική μας προϋπόθεση η ευχάριστη και διασκεδαστική μάθηση, στόχος μας η καλλιέργεια του γλωσσικού αισθητηρίου και η απόκτηση της προφορικής ικανότητας.

Τα γαλλικά είναι η γλώσσα της Ευρώπης, τα γαλλικά είναι η γλώσσα της αισθητικής, τα γαλλικά είναι η γλώσσα του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και με τη διαδραστική μεθοδολογία.

Όμιλοι:

Νηπιαγωγείο

Α΄ - Β΄ Δημοτικού: Les petits, en action!

Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού: La culture, un jeu d' enfant!

Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού: Oui, je parle français!