ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Φεβρουάριος 2015

Τα νήπια στο Λαογραφικό μουσείο

Wäscheklammersuche!! Ψάξιμο για μανταλάκια!!

E΄ τάξη - Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.: "Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων"

Β΄ τάξη - Παδικό μουσείο: "Σε μια τάξη από τα χρόνια τα παλιά"

Γ΄-Δ΄ - Αμφιθέατρο Ολυμπιακού μουσείου: "Πετώντας για την Ειρήνη"