Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Όμιλος Αγγλικών

Κάθε εβδομάδα και επί δύο ώρες, τα παιδιά κάθε τάξης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη βιωματική επαφή των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα. Απευθύνεται στα παιδιά που παραμένουν στη φύλαξη.

Ικανοποιεί την έμφυτη τάση των παιδιών για παιχνίδι αξιοποιώντας τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες και δραματοποίηση διαλόγων. Συμβάλλει στη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στην Αγγλική γλώσσα.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της αγάπης για την αγγλική γλώσσα και στην απόκτηση ευχέρειας στον προφορικό λόγο μέσα από θεατρικά παιχνίδια, τραγούδια και projects με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Οι δραστηριότητες και η επικοινωνία γίνονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά με τη βοήθεια της διαδραστικής μεθόδου.

                

Όμιλοι:

Νηπιαγωγείο

Α΄ - Β΄ Δημοτικού: Play, Learn and Speak

Βασικός στόχος του Play, Speak and Learn είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων listening comprehension (κατανόηση προφορικού λόγου) και speaking (παραγωγή προφορικού λόγου). Μέσα από εποπτικό υλικό, διαδραστικά εργαλεία εκμάθησης, συμμετοχή σε role –plays (παιχνίδια ρόλων)  και ποικίλες ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας και αποκτούν ευχέρεια στην κατανόηση και παραγωγή αυτής.

Το πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, τα διαδραστικά και επιτραπέζια παιχνίδια, τα action songs (τραγούδιαμε ρυθμικές κινήσεις) και η αφήγηση και δραματοποίηση σύντομων ιστοριών φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο.

Γ΄ - Δ΄Δημοτικού: Role Play

Βασικός στόχος του Role Play είναι να προάγει την κατανόηση, επικοινωνία, ανάπτυξη και καλλιέργεια του προφορικού λόγου και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών μέσα σε από μια ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία. Το διαδραστικό και οπτικοακουστικό υλικό στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αγγλικών, η αφήγηση των ιστοριών (storytelling), τα παιχνίδια με κάρτες και τα επιτραπέζια, καθώς και τα διασκεδαστικά movement and action songs συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας.

Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού: Speak Like a Native

Στόχος του ομίλου είναι η έκθεση των μαθητών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και η δημιουργία «αγγλικού περιβάλλοντος» με απώτερο στόχο την εξοικείωσή τους με την παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). Το παραπάνω θα καταστεί δυνατό με τη χρήση κειμένων κατανόησης (reading passages) διαβαθμισμένης δυσκολίας και προσφιλή στα παιδιά, με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.

Παράλληλα, θα γίνεται προβολή βίντεο σχετικών με κάθε θέμα, πάντοτε επιλεγμένων από αξιόπιστες πηγές (BBC, National Geographic), τα οποία πάντα θα αποτελούν θέμα συζήτησης και αντικείμενο διάδρασης.

Ο όμιλος θα πραγματοποιείται αυστηρά στην αγγλική γλώσσα.