ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Νηπιαγωγείο 

(Νήπια - Προνήπια)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της Σχολής περιλαμβάνει το μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, τη διδασκαλία Γραφής και Ανάγνωσης (στα τμήματα των νηπίων), την ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων και ποιημάτων, τις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Αγωγή, τη διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), την Πληροφορική, τα Εικαστικά, τη Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι και τη Φυσική Αγωγή.

 • Μαθηματικά
 • Ελληνικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Aγωγή
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Μουσική
 • Εικαστικά

 

Παιδικός Σταθμός

Οι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Παιδικού Σταθμού της Σχολής επικεντρώνονται στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας, στην εισαγωγή σε προμαθηματικές έννοιες, στην ανάπτυξη εικαστικών δεξιοτήτων, στην επαφή με τη Γυμναστική και τα Αγγλικά, στην έκφραση μέσω της Μουσικοκινητικής Αγωγής, καθώς και στη γνωριμία με το περιβάλλον και την παιδική λογοτεχνία.

 • Προμαθηματικές Έννοιες
 • Γλώσσα
 • Γνωριμία με το Περιβάλλον
 • Εικαστικές Δεξιότητες