ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Α' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Aγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική

 

Β' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Aγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική

 

Γ' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Θρησκευτικά
 • Ιστορία
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Aγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική

 

Δ' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Ιστορία
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Θρησκευτικά
 • Ευέλικτη Zώνη
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Aγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική

 

Ε' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Γεωγραφία
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνική και Πολιτική Aγωγή
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Aγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική

 

ΣΤ' Δημοτικού

 • Ελληνικά
 • Μαθηματικά
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Γεωγραφία
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Μουσική
 • Εικαστικά
 • Πληροφορική