ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Παγκόσμια Γλώσσα

Τα Αγγλικά στην προσχολική ηλικία 

Τα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας αρχίζουν από τις πρώτες τάξεις του Νηπιαγωγείου, με στόχο να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας την Αγγλική γλώσσα.

Αξιοποιώντας την έμφυτη τάση των παιδιών για παιχνίδι, έχουμε σχεδιάσει με  μεγάλη προσοχή και φροντίδα ένα πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τραγούδια, ποιήματα, παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικές κάρτες, με στόχο την άμεση επαφή και εξοικείωση των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα.

  

Τα Αγγλικά στο Δημοτικό

Από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου η Αγγλική γλώσσα εντάσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών μας.

Ο στόχος μας είναι ο κάθε μαθητής:

  • να κατακτήσει σταδιακά την αγγλική γλώσσα
  • να απολαμβάνει τη μαθησιακή διαδικασία
  • να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στην αγγλική γλώσσα
  • να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις πρώτες εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα

Παράλληλα με τη διδασκαλία, οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται, ανάλογα με την τάξη, με:

  • Ακουστικό υλικό
  • Τραγούδια
  • Εκπαιδευτικές κάρτες
  • Video (προβολές)
  • Smart board 
  • Λογοτεχνία

Η συστηματική ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (speaking, listening, writing, reading) πραγματοποιείται μέσα από μια διεισδυτική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει την απολαυστική πλευρά της μάθησης και, ταυτόχρονα, προετοιμάζει τα παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού για τις εξετάσεις του πανεπιστημίου του Cambridge Esol Young Learners English Tests.

 

Μαθήματα Λογοτεχνίας 

Εκτιμώντας τα αναρίθμητα οφέλη της λογοτεχνίας, την έχουμε εντάξει μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αποσπάσματα κλασικής, αγγλικής και αμερικανικής λογοτεχνίας, με ποιήματα και θεατρικά έργα. Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις δομές της γλώσσας, αναπτύσσουν πνευματικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα τη φαντασία, την κριτική σκέψη, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες τα καθιστούν ικανά να γνωρίζουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να κατακτούν τον κόσμο και, τέλος, να εκφράζουν την άποψή τους. Ένα λογοτεχνικό απόσπασμα ή ποίημα αποτελεί πάντοτε αφορμή για εποικοδομητικό διάλογο.

Τα αποσπάσματα συνοδεύονται από βίντεο ή τραγούδια, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και θα μπορούν να αποτελούν χρήσιμα εργαλεία και στο σπίτι.

  

Project gallery

 

English Lending Library-Δανειστική βιβλιοθήκη

Η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης συμβάλλει στην ευρύτερη καλλιέργεια των μαθητών και αναπτύσσει την αγάπη τους για την αγγλική γλώσσα μέσα από τις σελίδες αξιόλογων βιβλίων.

  

 

Πτυχία University of Cambridge ESOL, Young Learners Tests 

Οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, με την κατάλληλη προετοιμασία που γίνεται στο σχολείο μας, αποκτούν τα πτυχία Cambridge for Young Learners, Starters, Movers, Flyers.

Το επίπεδο των Flyers

Οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, με την κατάλληλη προετοιμασία που γίνεται στο σχολείο μας, αποκτούν τα πτυχία Cambridge for Young Learners, Starters, Movers, Flyers.

Το επίπεδο των Flyers είναι το αντίστοιχο του επιπέδου των εξετάσεων Key Englidh Test (KET) του πανεπιστημίου του Cambridge.

Η εξέταση Flyers αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

Το σχολείο μας συνεργάζεται με το British Council, υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγονται οι εξετάσεις Cambridge for Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

Οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται στο Σχολείο μας, που αποτελεί επίσημο κέντρο του UCLES (University of Cambridge local Examinations Syndicate).