Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Διδασκαλία - Στόχοι

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της αγγλικής γλώσσας λόγω της εξέχουσας θέσης που κατέχει παγκοσμίως, το πρόγραμμα σπουδών στοχοθετείται ως εξής:

Α΄ Δημοτικού – 3 ώρες

 

 • εξοικείωση των παιδιών με απλό λεξιλόγιο και εκφράσεις της αγγλική γλώσσας μέσα από τις θεματικές ενότητες του βιβλίου
 • εισαγωγή των γραμμάτων της αλφαβήτου και των φωνημάτων (ήχων)
 • αναγνώριση γραμμάτων και ήχων
 • ανάγνωση απλών λέξεων και απλών προτάσεων

 

 Β΄ Δημοτικού – 3 ώρες

 

 • ομαλή προσαρμογή στην ανάγνωση απλών λέξεων, διαλόγων και σύντομων κειμένων
 • αντιγραφή και ορθογραφία λέξεων
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • εισαγωγή και έκθεση των μικρών μαθητών σε πολύ απλές δομές της γλώσσας

 

Γ΄ Δημοτικού – 4 ώρες

 

 • ανάγνωση κειμένου
 • ορθογραφία
 • αντιγραφή λέξεων ή σύντομων κειμένων
 • εισαγωγή σε γραμματικά φαινόμενα, απαραίτητα για την κατανόηση και εμπέδωση της γλώσσας
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • παραγωγή (σύντομου) γραπτού λόγου
 • πρώτη επαφή με τη λογοτεχνία (μύθοι, σύντομες ιστορίες)

 

Δ΄ Δημοτικού – 5 ώρες

 

 • ανάγνωση μεγαλύτερων σε έκταση κειμένων και διαλόγων
 • αντιγραφή λέξεων / σύντομων κειμένων
 • ορθογραφία λέξεων / υπαγόρευση προτάσεων
 • παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
 • λεπτομερέστερη προσέγγιση γραμματικών φαινομένων
 • προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • εξοικείωση με διάφορα είδη Λογοτεχνίας

 

 

Ε’ – ΣΤ΄ Δημοτικού – 5 ώρες

 

 • αναλυτικότερη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων και δομών
 • παραγωγή σύνθετου λόγου (γραπτού και προφορικού)
 • προετοιμασία για τα πτυχία Movers και Flyers αντιστοίχως
 • εξοικείωση με διάφορα είδη Λογοτεχνίας