ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Υλικό Διακοπών

 

Πάσχα 2021

A' Joyeuses Pâques

B' Joyeuses Pâques

C' Joyeuses Pâques

D' Joyeuses Pâques

E' Joyeuses Pâques  

SIXIEME Joyeuses Pâques (ASTERISQUE)

SIXIEME Joyeuses Pâques (MOT DE PASSE)

Χριστούγεννα 2020 - 2021

                                                                                                            

                                                                                        

NOЁL  A'

NOЁL  B'

NOЁL  C'

NOЁL  D'

NOЁL  E'

NOЁL  SIXIEME (ASTERISQUE)     

NOЁL  SIXIEME  (MOT DE PASSE)                                                                                                    

*Ακόμη, μπορείτε να πάρετε μια "γεύση" από τον κόσμο των Γαλλικών, πατώντας εδώ.