ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Δεκέμβριος 2016

Θέατρο της Σχολής: Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη χορωδία

ΣΤ΄ - Καλαμαρί: "Εργαστήριο Βιολογίας"

Ε΄- Γαλλικό Ινστιτούτο: Atelier "Noël et cartes de vœux"

ΣΤ΄ - Δραστηριότητα Γερμανικού Τμήματος: “Einen Wunschzettel an Weihnachtsmann schicken und anschlieβend Weihnachtsplätzchen backen!”

Γ΄, Δ΄ - Θέατρο Αυλαία: "Οι μπέμπηδες των Χριστουγέννων"

Νήπια - Christmas Tea Party

  

ΣΤ΄ - Ράδιο Σίτυ: "Το φωτεινό δωμάτιο"

ΜΝ - Αριστοτέλειον: "Πινόκιο"

Ε΄ Δημοτικού - Μέγαρο Μουσικής: "Ο ανθρωπάκος της βροχής"

Γ΄ Δημοτικού - Ολύμπιον: "Τα ψηλά βουνά"

Α΄- Β΄ Δημοτικού - Μέγαρο Μουσικής: "Ο Πέτρος και ο Λύκος"

Προνήπια - Αριστοτέλειον: "Το Σκλαβί"