Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Σκάκι

- Τι είναι το σκάκι;

- Μα ένα παιχνίδι!

Ένα παιχνίδι μοναδικό που φτάνει να γίνει τρόπος ζωής αφού προσφέρει:

  • Οξύνοια
  • Τάξη
  • Αποφασιστικότητα
  • Συγκέντρωση
  • Ανάληψη ευθύνης

Μέσα από το παιχνίδι ο σκακιστής μαθαίνει ότι για τη χαρά του παιχνιδιού απαιτείται προετοιμασία με πειθαρχία και ο αγώνας τελειώνει υπό συνθήκες αυτοκριτικής.

Οι δάσκαλοι του σκακιού είναι εκπαιδευτικοί και ανήκουν στην Σκακιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης με μεγάλη πείρα στη διδασκαλία του σκακιού σε μικρά παιδιά.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές αρχαρίους και προχωρημένους και πραγματοποιούνται πέραν του ωρολογίου προγράμματος.