ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας.

Η Αδαμάντιος Σχολή μέσα σ' ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίζει τους μαθητές της με αγάπη. Τους παρέχει πολύπλευρη εκπαίδευση και διαμορφώνει την προσωπικότητά τους.

Tο προσωπικό μας είναι άριστα καταρτισμένο. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται με σύνολο εξειδικευμένων δασκάλων που καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τα χαρίσματα των μαθητών.

Διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά, μέσα στις ώρες λειτουργίας του σχολικού προγράμματος. Στους νεοεγγραφόμενους μαθητές παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών για την ομαλή ένταξή τους στην τάξη. Επίσης, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για Δημιουργική Απασχόληση-Φύλαξη των παιδιών σε ώρες πέραν του ωρολογίου προγράμματος.

Η συνεργασία Γονέων- Σχολείου αποτελεί βασικό παράγοντα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας. Η επίδοση και η διαγωγή των μαθητών μας αποτελεί καθημερινό μας μέλημα.