ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Nos chansons - Τα τραγούδια μας

JOYEUX NOËL!!

1,2,3,petitslutins                                         J'aime la galette

  

L'AS-TU VU... le petit bonhomme                 Mon beau sapin

 

Petit papa noel                                            Vive le vent 

 

 

Nos chansons

Bonjour!                                             C'est l'été

   

Crocodile est pas content                  Il était une bergère

    

J'ai perdu le do de ma clarinette       J'ai un gros nez rouge

    

J'aime les fruits                                            La chanson de l'alphabet en français

    

La chanson de l'école                         La chanson du facteur

    

La ronde des légumes                         La semaine des canards