ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Γονείς και Σχολείο

Στο πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου - Γονέων έχουν καθιερωθεί:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:

  1. Καθημερινή έγγραφη ενημέρωση για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (καθήκοντα-διαγωγή).
  2. Τακτικές συναντήσεις γονέων με όλο το διδακτικό προσωπικό γίνονται κατά τον χρόνο επίδοσης βαθμολογίας α΄β΄γ΄ τριμήνου για όλες τις τάξεις.
  3. Εβδομαδιαία (προαιρετική) επικοινωνία. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συναντούν ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους δασκάλους ή νηπιαγωγούς τις καθορισμένες ημέρες και ώρες συνεργασίας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  1. Εβδομαδιαίες έγγραφες ενημερώσεις προς τους γονείς των νηπίων από τις νηπιαγωγούς για το έργο που πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο.

 Συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη. Οι γονείς μπορούν να έχουν συνάντηση κατόπιν αιτήσεώς τους ή προσκλήσεως με την κ. Τούλα Μισιχρόνη, εκπαιδευτική ψυχολόγο και ειδικούς συνεργάτες του σχολείου για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων ή συμπεριφοράς μαθητών, με σκοπό την άριστη ψυχοπνευματική ανταπόκριση.