ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Γενικές Κατευθύνσεις

  • Στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία κηδεμόνων ή επισκεπτών.
  • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά μέσα στον οριοθετημένο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.  
  • Οι μαθητές πρέπει να φέρουν μόνο τα απαραίτητα καθημερινά βιβλία.
  • Οι μπάλες που επιτρέπεται να φέρουν οι μαθητές στον σχολικό χώρο πρέπει να είναι ελαφρόμπαλες.
  • Προτείνεται τα παιδιά να φορούν απλά και πρακτικά ρούχα (ιδιαίτερα εύχρηστα είναι τα αθλητικά παπούτσια χωρίς κορδόνια).
  • Το σχολείο πιστεύει ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά να φορούν ακριβά τιμαλφή.
  • Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε συσκευή ηλεκτρονικού τύπου.
  • Η γραμματεία της σχολής είναι στη διάθεση των γονέων για να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος.