ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Συμπεριφορά Μαθητών

Βασικό στοιχείο της αγωγής είναι η κατανόηση του ορίου συμπεριφοράς.

Ο μικρός μαθητής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τους κανόνες συμπεριφοράς, που είναι αντικείμενο μάθησης στην τάξη, και αποσκοπούν στην καλλιέργεια και ανάδειξη της προσωπικότητάς του.

  • Κάθε παιδί πρέπει να διακρίνεται από ευγένεια-ήθος-κοινωνικότητα. 
  • Κανένας - μα κανένας - δεν μπορεί να ασκεί λεκτική ή σωματική βία.
  • Τονίζεται ότι η υπακοή είναι μέγιστη αρετή.
  • Το παιχνίδι είναι πάντα μια άσκηση κοσμιότητας.
  • Το σχολείο είναι χώρος μόρφωσης και διάπλασης της προσωπικότητας του παιδιού.