Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Μουσική Αγωγή

Η μουσική διδασκαλία εντάσσεται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και διδάσκεται σε αίθουσα καταλλήλως διαμορφωμένη για τις ανάγκες του μαθήματος.

Η Αδαμάντιος Σχολή φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τον κόσμο της μουσικής από τα μικρά προνήπια μέχρι την τελευταία τάξη του Δημοτικού.

Η μουσική προσεγγίζεται με:

 • μουσικοκινητικά παιχνίδια
 • ρυθμικά παιχνίδια
 • τραγούδι
 • γραφική παρτιτούρα
 • θεωρία της μουσικής
 • γνωριμία με τα μουσικά όργανα
 • δημιουργία μικρής ορχήστρας
 • ακρόαση μουσικής
 • ιστορία της μουσικής
 • συναυλίες
 • χορωδία για τις τρείς τελευταίες τάξεις

 Στόχος δεν είναι μόνο η γνωριμία με τη μουσική, αλλά η επαφή αυτή να δίνει χαρά, ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση κι έναν δημιουργικό τρόπο έκφρασης συναισθημάτων.