Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Πληροφορική


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΠΕ

          ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                          ΤΑΞΗ

Α) Γενικές έννοιες

Τα βασικά μέρη του υπολογιστή 

Α, Β

Οι υπολογιστές στη ζωή μας                                                                                  

Α

Βασικές έννοιες των Windows

Β, Γ

Βασικές λειτουργίες των Windows

Δ

Εργαλεία των των Windows

Ε, ΣΤ

 

Β)  Γενικές δεξιότητες

TUXPaint  (Ζωγραφική, χρήση ποντικιού)

Α

Ζωγραφική των Windows  (χρήση ποντικιού)

Α

TUXof Typing(Πληκτρολόγιο)

Α, Β

TUX of Math Command  (Μαθηματικά)

Β

Lego Digital Designer  (3d σχεδίαση)

Γ, Δ

Διαδίκτυο (Μηχανές Αναζήτησης)

Δ

Διαδίκτυο (Μηχανές Αναζήτησης-Προχωρημένη αναζήτηση- Κίνδυνοι από το διαδίκτυο)

Ε

Movie Maker (Επεξεργασία βίντεο)

Ε

 

Γ)  Εφαρμογές Γραφείου

Word (Eπεξεργαστής Κειμένου)

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ

Power Point (Δημιουργία Παρουσιάσεων)

Γ,Δ,Ε,ΣΤ

Publisher (Δημιουργία καρτών, αφισών, φυλλαδίων)

Ε

 

Δ) Προγραμματισμός Υπολογιστών

code.ogr

A,B,Γ,Δ,Ε

kodable.com

Α,Β,Γ

turtleacademy.com

Α,Β

tynker.com

Γ

MIT Scratch

Δ,Ε,ΣΤ

MS Kodu

ΣΤ

codecombat.com

ΣΤ

 

Ε)  Δημιουργική Γραφή

toondoo.com (Δημιουργία κόμικ)

Β

storybird.com (Δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών)

Γ,Δ

 

ΣΤ)  Δημιουργική Γραφή- Βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου

kidblog.com (Δημιουργία blog)

ΣΤ

 

Συμμετοχή της Αδαμάντιου Σχολής στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Πληροφορική και Καλλιτεχνικά 

Η Πληροφορική στο Δημοτικό