Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Θεατρική Αγωγή

Η διδαχή της θεατρικής αγωγής εντάσσεται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Διδάσκεται σε αίθουσα διαμορφωμένη καταλλήλως για τις ανάγκες του μαθήματος.

Η θεατρική αγωγή αρχίζει από την ηλικία των μικρών προνηπίων και συνεχίζεται μέχρι την Στ' Δημοτικού.

Περιλαμβάνει:

  • θεατρικό παιχνίδι - θεατρικές παραστάσεις

Θεατρικό παιχνίδι - Θεατρικές παραστάσεις

Η σημασία του θεατρικού παιχνιδιού εστιάζεται στην ταύτιση του λόγου και του σώματος.

Μέσα από επιλεγμένα κείμενα κλασσικών συγγραφέων και γνωστών παραμυθάδων, τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να οργανώσουν δημιουργικές δράσεις.

Με πολύτιμα εργαλεία την παντομίμα, την αφήγηση, την δραματοποίηση παραμυθιών και άλλων τεχνικών απελευθερώνονται οι πλούσιες δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών μας κι αξιοποιούνται με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Κορύφωση όλων των προσπαθειών αποτελεί η πραγματοποίηση μιας θεατρικής παράστασης.