ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

ΠΑΣΧΑ 2022

Υλικό για τις πασχαλινές διακοπές 

Νήπια

Προνήπια

Μικρά Προνήπια

 

Α' Δημοτικού

Β' Δημοτικού

Γ' Δημοτικού

Δ' Δημοτικού

Ε' Δημοτικού

ΣΤ' Δημοτικού: Ασκήσεις, Βιβλιοπροτάσεις

 

Όταν έχετε ελεύθερο χρόνο, ο κόσμος της Πληροφορικής προσφέρεται για πολλές "Εξερευνήσεις"...

 

Πασχαλινές Χειροτεχνίες

Νήπια

Προνήπια

 

Α' Δημοτικού

Β' Δημοτικού

Γ' Δημοτικού

Δ' Δημοτικού

Ε' Δημοτικού

ΣΤ' Δημοτικού

 

ΓΑΛΛΙΚΑ                                                                                        

A' Joyeuses Pâques

B' Joyeuses Pâques

C' Joyeuses Pâques

D' Joyeuses Pâques

E' Joyeuses Pâques 

SIXIEME Joyeuses Pâques

 

*Ακόμη, μπορείτε να πάρετε μια "γεύση" από τον κόσμο των Γαλλικών, πατώντας εδώ.

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Choose the activities you like and have fun!

* For more practice click here

Easter Games and Activities

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

A' Δημοτικού

Δραστηριότητες - Aktivitäten

Ζωγραφική - Ausmalen

Χειροτεχνίες - Basteln

Β' Δημοτικού

Δραστηριότητες - Aktivitäten

Χειροτεχνίες - Basteln

 

Γ' Δημοτικού

Δραστηριότητες - Aktivitäten

Χειροτεχνίες - Basteln

Δ' Δημοτικού

Δραστηριότητες - Aktivitäten

Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Δραστηριότητες - Aktivitäten