Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

 

 

Όμιλος Μαθηματικών

 

 

Μπορούν να μετέχουν μαθητές των Ε' και Στ' Τάξεων, κατόπιν αιτήσεώς τους με διαγωνιστική επιλογή.

Η οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάδειξη της ικανότητας των παιδιών στη μαθηματική σκέψη, δηλαδή στη λογική επαγωγή, στην αφαιρετική σκέψη και στην πολύτροπη προσέγγιση κάθε προβλήματος.

Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, δίωρα.