Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

 

Όμιλος Λογοτεχνίας

 

Στο σχολικό συγκρότημα λειτουργεί όμιλος λογοτεχνίας για τους μαθητές της Ε' Τάξης Δημοτικού. Οι μαθητές μετέχουν κατόπιν αιτήσεώς τους με διαγωνιστική επιλογή.

Η οργάνωση και λειτουργία του τμήματος στοχεύει στην καλλιέργεια της ευαισθησίας του παιδιού, ώστε να μπορεί να κατανοεί τον κόσμο μέσα από τον ποιητικό και πεζό λόγο. Επιδιώκει την ανάδειξη της ικανότητάς του ν' ανακαλύπτει το φανταστικό και πραγματικό περιεχόμενο της ζωής. Δίνει έμφαση στη σωστή έκφραση και διατύπωση του λόγου με την κατάλληλη χρήση της γλώσσας.

Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, δίωρα.