Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Μπαλέτο και Σύγχρονος Χορός

 

Ο χορός είναι βίωμα!

Στο πρόγραμμα της Αδαμαντίου Σχολής εντάσσονται και μαθήματα χορού.

Τα μαθήματα χορού γίνονται σε ολιγομελείς ομίλους κατά ηλικία και περιλαμβάνουν μαθήματα μπαλέτου και σύγχρονου χορού.

Επιζητείται η βιωματική αίσθηση της μουσικής και του ρυθμού μέσα από την κίνηση του σώματος.

Η σωστή εκμάθηση της τεχνικής του κλασικού μπαλέτου αποτελεί τη βάση για όλα σχεδόν τα είδη χορού. Με τις ασκήσεις στη μπάρα και στο κέντρο τα παιδιά αποκτούν δύναμη και ευλυγισία. Η χάρη και η πλαστικότητα επιτυγχάνεται με την ορθή στάση του σώματος, τις κινήσεις και τον χορό μέσα στην απόλαυση και τη χαρά της μουσικής.

Στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από μπαλέτο και μαθήματα σύγχρονου χορού. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια εισαγωγή στις τεχνικές release.Γνωρίζουν τις έννοιες της αιώρησης, της πτώσης, της διαδοχικής κίνησης. Γυμνάζονται, αποκτούν δύναμη και ισορροπία, ενώ παράλληλα εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω του χορού.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα τμήματα μπαλέτου και σύγχρονου χορού σάς καλούν στην  παράστασή τους στο θέατρο του σχολικού συγκροτήματος.

Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα χορού από πτυχιούχο καθηγήτρια.