ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Cambridge English Young Learners Exams

 

Η προετοιμασία για την απόκτηση των πτυχίων ξεκινάει μετά την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό:

 

Starters - Sample Test

Starters - Sample Test - Audio

 

Movers - Sample Test

Movers - Sample Test - Audio

 

Flyers - Sample Test

Flyers - Sample Test - Audio

 

A2 Key For Schools 2020 - Sample Test

Listening - Audio files