Αdamantios Greece

Nursery and Primary School

English version
Adamantios images

Cambridge English Young Learners Exams

 

Η προετοιμασία για την απόκτηση των πτυχίων ξεκινάει μετά την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό:

 

Starters - Sample Test

 

Movers - Sample Tests

 

Flyers - Sample Test