ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Φύλαξη Σχολικών Εγκαταστάσεων

 

  1. Καθημερινά από τις 6:30 έως τις 22:00, στην κεντρική είσοδο της Σχολής υπάρχει φύλακας, που ελέγχει την είσοδο και έξοδο προσωπικού και οχημάτων.
  2. Όλο το Σχολικό Συγκρότημα Αδαμαντίου - Καλαμαρί εξυπηρετείται από μία και μοναδική είσοδο-έξοδο.
  3. Το Σχολικό Συγκρότημα έχει στα περιμετρικά του όρια, τειχίο φύλαξης.
  4. Επισκέψεις είναι δυνατές κατά την ώρα λειτουργίας της Γραμματείας-Λογιστηρίου από τις 8:00 έως τις 20:00.
  5. Οποιοσδήποτε επισκέπτης είναι υποχρεωμένος στην είσοδο να δηλώσει τον λόγο επίσκεψής του, για να πάρει την απαιτούμενη άδεια εισόδου.