ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Ασφάλεια Μετακινήσεων

Η Σχολή μας επιδεικνύει μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις των μαθητών με τα σχολικά οχήματα:

  • Η συνοδεία μαθητών γίνεται πάντα με τον δάσκαλο ή τη συνοδό.
  • Οι μαθητές χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τις ζώνες ασφαλείας.
  • Η ταχύτητα των οχημάτων είναι σαφώς καθορισμένη  και ελέγχεται ηλεκτρονικά.
  • Η συνοδός, στις στάσεις, παραλαμβάνει και παραδίδει τον μαθητή με ασφάλεια στον κηδεμόνα του.