ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Φιλοσοφία και Όραμα

Οραματιστήκαμε ένα σχολείο

Ανοιχτό-Δημιουργικό-Ισορροπημένο

  • Ανοιχτό στη γνώση, ανοιχτό στους γονείς, ανοιχτό στην κοινωνία.
  • Δημιουργικό, με την αυτενέργεια, την υπόδειξη, την κατεύθυνση, τη μίμηση.
  • Ισορροπημένο στον κεντρικό διδακτικό άξονα που είναι ο δάσκαλος μαζί με το παιδί για τη συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη.
  • Πιστεύουμε σ' ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση και είμαστε κοντά του μορφώνοντας το χαρακτήρα του με την κατανόηση, την ενίσχυση και την επιβράβευση.

Στοχεύουμε:

  • Στη δημιουργία και ανάπτυξη του δημοκρατικού πνεύματος, χτίζοντας τον χαρακτήρα του παιδιού μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου και της δικής του ελευθερίας.
  • Στην καλλιέργεια ελληνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου, τα διευρυμένα προγράμματα μαθημάτων, τις διδακτικές καινοτομίες, την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, την καλλιέργεια καλλιτεχνικής ευαισθησίας και κοινωνικής μετοχής.
  • Στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, με την διδασκαλία τριών ξένων γλωσσών, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως και με επισκέψεις και παρακολουθήσεις μαθημάτων σε σχολεία της Ε.Ε.
  • Στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, με μαθήματα στα εργαστήρια Η/Υ, με τις συνδέσεις στο διαδίκτυο και με διεθνείς συνεργασίες.
  • Στη συμμετοχή  των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τακτικές ενημερώσεις, με  σεμινάρια εκπαιδευτικού περιεχομένου και ημερίδες κοινωνικού προβληματισμού.