ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Ιατρική Κάλυψη

Ιατρική ασφάλεια

Το σχολικό μας συγκρότημα, στην προσπάθειά του να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες - όχι μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα - συνεργάζεται με το ιδιωτικό νοσοκομείο "ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" και έχει προβεί σε ομαδική ασφάλιση των μαθητών του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, καλύπτονται οι απαιτούμενες δαπάνες για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου μαθητή μετά από ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια. Η κάλυψη παρέχεται κατά τις σχολικές ώρες (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός σχολείου και των εκδρομών), επεκτείνεται μία ώρα πριν την έναρξη και μία μετά τη λήξη των μαθημάτων και ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ειδικά εξοπλισμένη κινητή νοσοκομειακή μονάδα του Κέντρου προσφέρει επί τόπου την κατάλληλη ιατρική υποστήριξη και μεταφέρει τον μαθητή στο Νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.Η οικονομική κάλυψη γίνεται από την Αδαμάντιο Σχολή.

Ιατρικό αρχείο

Το σχολείο έχει οργανώσει ένα πλήρες αρχείο με τις ατομικές υγειονομικές καρτέλες των μαθητών και με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται το έργο της νοσηλεύτριας, που καθ'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ημερησίου προγράμματος παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο αναρρωτήριο της Σχολής.Είναι απόλυτα σαφές ότι τηρείται το προσωπικό απόρρητο.Επίσης, κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών ενημερώνει τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους στα επίκαιρα θέματα: κίνδυνοι από το αλκοόλ, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, πρόληψη ασθενειών, προφύλαξη γενικότερα της υγείας.

Καθημερινή παρακολούθηση

Στο σχολικό συγκρότημα υπάρχει πλήρως οργανωμένο ιατρείο όπου η νοσηλεύτρια παρέχει ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε α' βαθμό σ' όλον τον χρόνο του εκπαιδευτικού προγράμματος.