ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Adamantios Camp 2017

ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (ΘΕΡΜΗ)

WESTERN FARM -  ZIOGAS WESTERN CITY (ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ)