ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Πρόκειται για την τριμηνιαία έκδοση εφημερίδας των παιδιών του σχολείου μας.

Στόχος της είναι:

  • η παρουσία όλων των μαθητών, ατομικά και ομαδικά, για την καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους, πέρα από την τάξη και την αυλή.
  • η δημιουργία μέσω των εκδιδόμενων τριμηνιαίων φύλλων ''διαθήκης μνήμης'' των εργασιών και της προσπάθειας κάθε παιδιού.
  • η καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων, γεγονότων και εκδηλώσεων του τριμήνου.
  •  η προσφορά βήματος για κατάθεση ιδιαίτερων μαθητικών εργασιών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ:

Τεύχος 1-Μάιος 2011  

Τεύχος 2-Δεκέμβριος 2011

Τεύχος 4 -Ιούνιος 2012 

Τεύχος 5 -Δεκέμβριος 2012

 Τεύχος 6 - Μάιος 2013 

Τεύχος 8 - Δεκέμβριος 2013 

Τεύχος 9 - Μάρτιος 2014

Τεύχος 10 - Ιούνιος 2014 

 Τεύχος 11 - Δεκέμβριος 2014

 Τεύχος 12 - Μάρτιος 2015

Τεύχος 13 - Ιούνιος 2015

 Τεύχος 14 - Δεκέμβριος 2015

Τεύχος 15 - Μάρτιος 2016

Τεύχος 16 - Ιούνιος 2016

Τεύχος 21 - Μάρτιος 2018

Τεύχος 25 - Ιούνιος 2019 

Τεύχος 26 - Δεκέμβριος 2019