ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Καινοτόμα Προγράμματα

 

Αγωγή Συμπεριφοράς - Καλοί τρόποι

Η ευγένεια διδάσκεται!

Η ευγένεια γίνεται συνήθεια!

Η Αδαμάντιος Σχολή, αφουγκραζόμενη τις κοινωνικές ανάγκες, για την βοήθεια των γονέων αλλά, πρωτίστως, την ολοκλήρωση των μικρών μαθητών, έχει θεσπίσει πρόγραμμα «Αγωγής Συμπεριφοράς – Καλοί τρόποι».

Μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδάσκεται στα παιδιά το «ευ φέρεσθαι» (savoir vivre) με εικοσάλεπτα μαθήματα  από τα προνήπια μέχρι και την ΣΤ ΄ Δημοτικού. Στόχος της προσπάθειας είναι να μάθουν τα παιδιά να συμπεριφέρονται σωστά στο σπίτι, στο σχολείο, στο κοινωνικό περιβάλλον.

Εάν από μικρή ηλικία έχουν μυηθεί στην καλή συμπεριφορά και στους καλούς τρόπους  (savoir vivre), τότε η ευγένεια θα γίνει η δεύτερη φύση τους. Θα κερδίσουν αυτοπεποίθηση, θα κτίσουν ευτυχισμένες σχέσεις και θαυμάσιες κοινωνίες.

 

Αγωγή υγείας – Διατροφή

Τα κρίσιμα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού - στις ηλικίες από 2,5 έως 12 ετών - η Αδαμάντιος Σχολή έχει καθιερώσει πρόγραμμα μαθημάτων Υγείας και Διατροφής.

Στόχος είναι η απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών, που με τις παράλληλες κινητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη και υγεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μαθήματα στοματικής υγιεινής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται:

  • Ετήσια αξιολόγηση ανθρωποκεντρικών δεικτών.
  • Ετήσια οδοντολογική εξέταση.
  • Παρακολούθηση της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών.
  • Εξαμηνιαίες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις  μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα θεμάτων υγιεινής στους μαθητές.
  • Ενημερώσεις γονέων με ημερίδες στα ζητήματα διατροφής.

Οι διατροφικές οδηγίες είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας (WHO), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διατροφής για τα

παιδιά, του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Διαιτολόγων για φυσιολογικές καταστάσεις

του Α.ΤΕ.Ι.Θ.

 

Πειράματα Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στο μάθημα της Φυσικής πραγματοποιούν πειράματα μέσα στην τάξη και, παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις πειραματικές διαδικασίες στα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας του Σχολικού Συγκροτήματος.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συνδέει τα πειράματα της Φυσικής με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τα παιδιά μαθαίνουν  να δημιουργούν στον Η/Υ εικονική πραγματικότητα, μέσα στην οποία εφαρμόζουν τις πειραματικές διατάξεις της Φυσικής και συνειδητοποιούν τα αποτελέσματα του πειράματος. Επίσης, μπορούν να επεμβαίνουν, να τροποποιούν, να αναδιατάσσουν τα δεδομένα.

Κάθε μάθημα συνοδεύεται από ερωτήσεις που διευκρινίζουν και εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο.

Η παιγνιώδης παρουσίαση της φυσικής, η χρήση του Η/Υ και η αυτενέργεια, χαρίζουν πολλαπλά πλεονεκτήματα στους μαθητές.

Τα προγράμματα παρουσιάζονται από τον καθηγητή της πληροφορικής.

 

Τηλε - Επικοινωνίες

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων των ξενόγλωσσων τμημάτων, τηλεπικοινωνούν μέσω του διαδικτύου και skype με άλλους συνομίληκους μαθητές σχολείων του Εξωτερικού. 

Είναι μια προσπάθεια γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων και εξοικειώσεως με τη χρήση των ξένων γλωσσών και τον χειρισμό των ηλεκτρονικών μέσων.