ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Ιανουάριος 2019

Β΄ - Δραστηριότητα Αγγλικού Τμήματος: "England Country Booklet"

Δ΄ - Δραστηριότητα Γερμανικού Τμήματος: «Winterspiele…!»

Ε΄ - Μουσείο Κινηματογράφου: "Η οθόνη με τα μυστικά"

Γ΄ - Παιδικό μουσείο: "Πολλά ταξίδια ... μια Ευρώπη"

Δ΄ - Δραστηριότητα Γαλλικού Τμήματος: «On découvre Paris, la Ville des Lumières!»

Β΄ - Λαογραφικό μουσείο: "Μ' αστέρια στον ποδόγυρο"

Νήπια, Προνήπια, Μικρά Προνήπια - Αριστοτέλειον: "Ο μολυβένιος στρατιώτης"

Δ' - Τελλόγλειο: "Η σρατιά της Ανατολής"

ΣΤ΄- Μουσείο Κινηματογράφου: "Η οθόνη με τα μυστικά"

Savoir Vivre: Β΄ Κύκλος