ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Μάιος 2018

Όμιλος Μπαλέτου - Παράσταση στο Θέατρο της Σχολής

 

Β΄ - Νέα Γωνιά Χαλκιδικής: "Ο κύκλος του ψωμιού - Περίπατος στον αλευρόμυλο"

Όμιλος Θεάτρου - Παράσταση: "Ειρήνη"

Β΄- Διαθεματική Εργασία: "Απαγορεύεται το παιχνίδι"

Α΄- Διαθεματική Εργασία: "Ειρήνη"

Α΄ - Κτήμα Γεροβασιλείου: "Ξενάγηση στον αμπελώνα και στο οινοποιείο"

Β΄- Δραστηριότητα Γερμανικού Τμήματος: "Ein Aquarium basteln…!"

ΣΤ΄ - Βεργίνα: Εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας

Ε΄ - Πέλλα: Εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας

Savoir Vivre - Γ΄ Κύκλος

Μικρά Προνήπια, Προνήπια - Θέατρο Τ: "Ο κύριος Κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων"

Γ - Εκπαιδευτική εκδρομή στο σπήλαιο Πετραλώνων