ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Απρίλιος 2018

ΜΝ, ΠΝ, Ν - Χ.Α.Ν.Θ.: "Μάθε για μένα"

ΣΤ΄ - Πολεμικό Μουσείο: Επίσκεψη στο Μουσείο και παρακολούθηση της ταινίας: "Πέρα από τους ουρανούς"

Γ΄ - Λυρικός Μικρός Πλανήτης: "Κυκλαδικά ειδώλια"

 

Α΄ - Δραστηριότητα Γερμανικού Τμήματος: "HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH...!"

Προνήπια - Δραστηριότητα Αγγλικού Τμήματος: "Little Scientists"

Α - Πολυχώρος Nouvelle: "Μουσική παιδεία, αρχαία μουσικά όργανα"

Ε΄ - Πολυχώρος Nouvelle: "Ολυμπιακή παιδεία"

Δ΄ - Διαθεματική Εργασία: «Κωμωδία του Αριστοφάνη – Βάτραχοι»

B’ - Δραστηριότητα Γαλλικού Τμήματος: "Jeu des 5 sens"

13ος Μαραθώνιος "Μέγας Αλέξανδρος"

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - Εξετάσεις Αγγλικών - Cambridge Young Learners